Att bli medlem

Du som är medlem i Forsa Folkdanslag har möjlighet att medverka i samtliga våra ativiteter.

Som medlem är du också försäkrad i samband med alla arrangemang som folkdanslaget eller någon annan del av organisationen genomför.

 Du kommer även att få hem två stycken medlemstidningar, Hälsingelåten som ges ut av vårt distrikt i samarbete med Hälsinglands spelmansförbund, och Hembygden som ges ut av Svenska Folkdansringen.

Medlemsavgifter 2022

Barn och ungdomar
t.o.m 26 år                      100 kr/år
Vuxna                              350 kr/år
Stödjande medlem*     200 kr/år 

* stödjande medlem kan man vara om man är registrerad medlem genom en annan förening ansluten till Svenska Folkdansringen.

 Det här behöver vi för att registrera ditt medlemskap:

Namn, personnummer (4 sista är inte nödvändigt), adress, telefon, e-postadress och om du är medlem i annan förening inom Svenska Folkdansringen.

Maila informationen till reidunfarlin1(a)gmail.com och betala in medlemsavgiften på bankgironr 5112-5698 eller Swish 123 44 17 358 så kommer vi att registrera dig som medlem.