Smågrupper för spel till dans

För att kunna erbjuda dansarna levande musik på måndagskvällarna men ändå träna gör vi ett försök att spela upp till dans med en del av spelmanslaget. En grupp spelar före fika och en grupp efter fika.

Grupperna är flexibla och anpassas till eventuell frånvaro vid spelningarna.

Grupp 2

Grupp 1

Bas, fiol
Gitarr
Mandola, cittra
Dragspel
Fiol
Fiol
Fiol
Fiol
Fiol
Fiol
Fiol
Nyckelharpa

Per
Anders
Bosse
Charlien
Urban
Lena I
Stig-Arne
Albin
Inger L
Sören
Katarina
John

Bas, munspel
Gitarr
Dragspel
Fiol
Fiol
Fiol
Fiol
Fiol
Fiol
Fiol
Fiol

Hasse
Karin J
Ulla
Leif
Ulf
Karin S
Inger E
Lena W
Lars-Göran
Eva B
Henrik