Smågrupper för spel till dans

För att kunna erbjuda dansarna levande musik på danskvällarna arbetar vi på att hitta en lösning.