Vem gör vad inom spelmanslaget?
(och några rader om funktioner inom laget)

Musiksektionens ledning består formellt av
Eva      (sektionsansvarig och spelmanslagets representant i styrelsen)

Albin
Bo
men alla intresserade är välkomna att delta

Vis-gruppen består av Karin S, Ulla, Karin J och Eva

Spelledare är Per och Leif

Notskrivare är Per

Data och hemsida sköter Bo

SMS-gruppen administreras av Hasse

Något om funktionerna:

Sektionsansvarig gör planer för året, håller koll på aktiviteter inom föreningen och utanför (tillsammans med övriga i musiksektionen).
Alla som får nys om en spelning kontaktar sektionsansvarig som utser en "projektledare" för varje extern aktivitet.

Projektledaren ska hålla koll på tider, platser, repertoar, träning, vilka som kan vara med, håller kontakt med "kunden", informerar via sms eller e-post och ser till att info lämnas för uppdatering av hemsidan.
Spelledare leder spelet på träningar, leder dansspel för folkdanslaget och vid andra framträdanden. De kommer överrens sinsemellan så att det alltid finns en spelledare.

Notskrivare skriver ut nya låtar, uppdaterar noter med ackord, ordnar med utskrifter eller tryck av noter, ser till att det finns säkerhetskopior, delar ut noter till speciella tillfällen, lägger upp filer som man kan träna efter, tar hand om nya medlemmar och ger dem lämpliga noter.

Data och hemsida innebär underhåll av hemsidans kalender, uppläggning av spellistor, ljudfiler och annat material som ska göras tillgängligt för alla medlemmar. Ansvar för säkerhetskopior och att vi följer PUL.

SMS-gruppen används för snabb info till alla medlemmar i Spelmanslaget och ska alltid vara aktuell.